Tiếng việt | English

Tạo niềm tin

Tôi vừa đi chứng thực một số giấy tờ, thấy cán bộ công chức làm việc nhanh chóng, hiệu quả ...

Công khai việc làm sai

- Các địa phương trong cả nước đã thực hiện từng bước có hiệu quả cải cách thủ tục hành ...

Tiết kiệm và hiệu quả

- Mỗi một cuộc họp với cả đống văn bản, giấy tờ dần đang trở thành quá khứ khi các cấp, ...

Điểm sáng Lâm Bình

- Năm 2018, huyện Lâm Bình là địa phương dẫn đầu trong bảng đánh giá xếp hạng về chỉ số ...

Tin xem nhiều

Cải thiện, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

- Chỉ số tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thể hiện việc tiếp cận đất đai có dễ hay không và tính ổn định ...