Tiếng việt | English

Séc sẽ không rút quân đội khỏi Afghanistan

Tổng thống Cộng hòa Séc tái khẳng định không có ý định rút quân đội khỏi Afghanistan và ông sẽ nhắc lại quan điểm này tại Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Tin xem nhiều