Khởi động dự án đường hai bờ sông Lô

TQĐT - Trong lộ trình lên đô thị loại II, thành phố Tuyên Quang đang tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, tạo sự khang trang, ...

Tin xem nhiều

Ba xã, thị trấn huyện Yên Sơn chuẩn bị về thành phố

TQĐT - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 919/QĐ-UBND. Chủ trương của tỉnh xác định điều chỉnh địa giới để mở rộng thành ...