Tập trung chăm sóc lúa mùa

TQĐT - Vụ mùa này, toàn tỉnh gieo cấy được 25.253,4 ha, đạt 100,3% kế hoạch. Để tăng năng suất, sản lượng lúa, chuẩn bị các điều kiện để trồng cây vụ ...

Tin xem nhiều

Nỗi lo mùa mía mới

TQĐT - Vụ mía năm 2016 - 2017, diện tích trồng mía toàn tỉnh không đạt kế hoạch đề ra, doanh nghiệp và các địa phương lại thêm một nỗi lo cho mùa mía mới. Bởi một số hộ trồng mía không nhận hoặc nhận ít phân bón đầu tư từ doanh nghiệp, ...