Tin xem nhiều

Giảm bụi đường phố, cần sự chung tay của cộng đồng

Cùng với sử dụng công nghệ tiên tiến thì việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không bỏ rác, đất thải, vật liệu xây dựng ra đường, hè phố; bỏ rác đúng giờ, đúng quy định sẽ giúp cho Thủ đô luôn xanh - sạch - ...

Lan tỏa hoạt động bảo vệ môi trường

Thành phố Hà Nội đang cụ thể hóa nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ trương này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo thông qua chương trình phối hợp do Ủy ...