Gấp rút giải ngân vốn đầu tư xây dựng

TQĐT - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tổng dự toán được giao năm 2017 là trên 7.179,7 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư từ ngân sách địa phương là 2.189 tỷ đồng. Từ cuối tháng 12-2017 đến hết tháng 1-2018, các đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đảm bảo không để thiếu vốn, nhất là vốn cho những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Nhà văn hóa thôn Ấp Mới, xã Ninh Lai (Sơn Dương) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: Duy Hùng 

Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành 5 văn bản đôn đốc các huyện, thành phố, các chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng ban hành 7 văn bản, 9 tờ trình điều chỉnh kế hoạch vốn của một số công trình, dự án. Hết năm 2017, số vốn đã giải ngân cho các công trình xây dựng cơ bản đạt trên 1.946,6 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch. Trong đó, vốn năm 2016 chuyển sang thanh toán 100,3 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm 2017 thanh toán 1.846,3 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; chi vốn ngân sách trung ương đạt 206,9 tỷ đồng, đạt 55%. 

Tại các địa phương khác, việc giải ngân vốn cho các công trình tương đối thuận lợi, đặc biệt các công trình trọng điểm của tỉnh đã khởi công đều được chuẩn bị sẵn nguồn vốn để giải ngân khi các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục để thanh toán. Năm 2017, UBND thành phố Tuyên Quang được phân bổ 202,6 tỷ đồng xây dựng cơ bản, trong đó vốn tỉnh quản lý là gần 138,4 tỷ đồng. Đến hết tháng 12-2017, việc giải ngân đã cơ bản hoàn thành. Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thành phố tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đó, khi triển khai thi công các dự án, UBND thành phố giao UBND các phường, xã chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải tỏa đền bù; rà soát tổng hợp cụ thể chi tiết các vướng mắc, đề xuất báo cáo UBND thành phố để xử lý. Đồng thời, các đơn vị chủ động, tích cực xử lý các vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời có văn bản báo cáo UBND thành phố. Song song với đó, thành phố cũng giao các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát đề xuất điều chuyển nội bộ từ các dự án không có khả năng giải ngân theo kế hoạch để bổ sung thanh toán cho các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, các dự án đã có khối lượng hoàn thành, các dự án đang cần vốn để chi trả tiền đền bù, các dự án trọng điểm…


Dự án mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền Tuyên Quang đang được
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. 

Qua rà soát, đánh giá, ngoài một số nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh quản lý có tỷ lệ giải ngân cao như vốn xây dựng cơ bản đạt, vốn xổ số kiến thiết và vốn xây dựng cơ bản khác đạt; các nguồn vốn còn lại đạt tỷ lệ tương đối thấp, trong đó tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới do UBND các huyện quản lý. Theo ông Trương Trọng Dũng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước phấn đấu đến hết ngày 31-1-2018 sẽ hoàn thành thanh toán 2.363,8 tỷ đồng, đạt trên 92% kế hoạch giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương sẽ thanh toán đạt 2.093,3/2.189,4 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương thanh toán 270,5/374,5 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch. 

Một số dự án thi công còn chậm so với yêu cầu như kè sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang; Dự án xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu đảm bảo ổn định đời sống dân cư khu vực xã Bình Yên và thị trấn Sơn Dương; trụ sở UBND xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang); Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020; Dự án phát triển lâm nghiệp... Nguyên nhân là do việc giao vốn từ Trung ương còn chậm, giao làm nhiều đợt, thủ tục đầu tư xây dựng còn phức tạp. Năm 2017 cũng là năm có nhiều ngày mưa, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình. 

Để đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn cho các dự án, công trình trên địa bàn, hạn chế thấp nhấp việc tồn vốn phải chuyển qua năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn các chủ đầu tư trong công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán công trình, hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng; phối hợp với các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu để tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành... Đối với nguồn vốn đầu tư trên cơ sở khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến 31-12-2017, Kho bạc nhà nước tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu thanh toán trước ngày 25-1-2018 để thanh toán khối lượng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư. Kho bạc nhà nước cam kết làm thêm giờ trong ngày giao dịch, làm ngoài giờ thứ bảy, chủ nhật để hoàn thành công việc. 

Bài, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục