Tiếng việt | English

Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy

TQĐT - Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng;

thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh triệt phá; một bộ phận nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên chưa nhận thức rõ tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc phát huy sức mạnh toàn xã hội trong công tác phòng, chống, cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy còn hạn chế; số người nghiện ngoài xã hội có chiều hướng gia tăng; công tác tuyên truyền, vận động gia đình và bản thân người nghiện ma túy tự nguyện khai báo, đăng ký các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Để chủ động khắc phục những khó khăn, tồn tại, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và làm tốt công tác cai nghiện, quản lý cai nghiện ma túy, tiến tới ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 01, ngày 27/6/2017 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

Thực hiện Đề án chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang. Xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy hiện nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo lực lượng công an các cấp, nhất là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, quản lý cư trú, lưu trú; tăng cường công tác quản lý về an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh: Quán bar, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ..., không để đối tượng lợi dụng các cơ sở, dịch vụ này để mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các ban cán sự đảng, cấp ủy trong các cơ quan tư pháp của tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy; kiên quyết xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Cùng với đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để xảy ra tệ nạn ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, để phát sinh nhiều người nghiện mới trên địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm có liên quan đến công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy theo quy định.

Chỉ thị 01 được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt chắc chắn sẽ khắc phục được những khó khăn, vướng mắc thời gian qua, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục