Tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở

Thời gian qua, cấp ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những khuyết điểm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp
của hội viên Hà Văn Điệt, tổ Luộc 1, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).

Ngay từ đầu năm 2018, căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và tình hình thực tế trong Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy khối đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp trong Đảng bộ khối đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kế hoạch đề ra.

UBKT Đảng ủy khối đã chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện tốt việc tự kiểm tra, giám sát thường xuyên tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đến tháng 5-2018, UBKT Đảng ủy khối đã phối hợp với Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy khối hoàn thành kiểm tra đối với 10 chi bộ cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tài chính đảng năm 2006, 2007. Có 13 cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra và giám sát chuyên đề đối với 46 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí năm 2017; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết và chế độ sinh hoạt định kỳ; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ khối đã đưa ra những đánh giá cụ thể, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị khắc phục.

Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh có 11 chi bộ, 75 đảng viên. Hàng năm, chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy BHXH tỉnh đều được triển khai thực hiện chặt chẽ, bám sát vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy BHXH tỉnh. Bà Hà Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy BHXH tỉnh cho biết, năm nay, chương trình kiểm tra, giám sát của BHXH tỉnh tập trung vào 4 nội dung trọng tâm. So với năm trước, nội dung, số lượng và đối tượng kiểm tra, giám sát năm nay nhiều hơn, nội dung toàn diện hơn, phục vụ kịp thời việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong Đảng bộ.

Đến thời điểm này, Đảng ủy BHXH tỉnh đã kiểm tra việc lãnh đạo và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với việc ban hành nghị quyết của các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 - 2020; kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở 11/11 chi bộ. Qua kiểm tra, nhìn chung các chi bộ đã cơ bản thực hiện tốt 2 nội dung này. Các chi bộ đã nhanh chóng khắc phục các hạn chế như: Tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong chi bộ còn hạn chế; cán bộ, đảng viên cần tích cực hơn trong tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ, cần chủ động tham mưu trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

Từ nay đến cuối năm, UBKT Đảng ủy BHXH sẽ thực hiện giám sát đối với 2 chi bộ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; giám sát đối với 11 chi bộ về việc quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với 2 chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ đối với 2 chi bộ.

Ông Trương Xuân Quý, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phụ trách công tác kiểm tra, giám sát cho biết, ngay từ đầu năm, chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện, tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình tại các đơn vị tổ chức đại hội và tham quan các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình sản xuất trên địa bàn tỉnh. Qua nắm tình hình, đã kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện như việc thực hiện nhiệm vụ công tác đôi lúc còn đối phó, chất lượng công việc chưa cao, tiến độ hoàn thành công việc còn chậm...

Thời gian tới, UBKT các cấp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp ban Thường vụ cấp ủy cấp mình thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện các quy định về giám sát đảng viên; tăng cường thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng trong thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đảng viên…            

 Bài, ảnh: Ngọc Bích

Tin cùng chuyên mục