Niềm tin năm mới

TQĐT - Chào năm mới 2018, chúng ta tự hào vì những kết quả đã đạt được của năm qua. Tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 6,81%. Môi trường kinh doanh chuyển đổi tích cực. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Lần đầu tiên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội cùng dự phiên họp cuối năm của Chính phủ với các địa phương. Điều này cho thấy sự nhất quán về quan điểm của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Chính phủ về cách thức tổ chức điều hành, phát triển nền kinh tế, tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã lưu ý việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 không vì sức ép tăng trưởng, sức ép xử lý các vấn đề cấp bách mà coi nhẹ, không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực giải quyết các vấn đề có tính nền tảng, lâu dài cho phát triển nhanh và bền vững. 

Người đứng đầu Chính phủ cũng đã nêu quyết tâm thực hiện phương châm 10 chữ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và nhấn mạnh “Chính phủ sẽ hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay. Những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực, thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế”. 

Phấn khởi trước những thông điệp về năm mới 2018, nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thuận đưa đất nước ngày thêm phồn thịnh.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục