Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

TQĐT - Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đảng là nội dung quan trọng đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Qua đó Đảng ủy khối từng bước củng cố, khắc phục những mặt hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động.

Tính đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 68 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 24 đảng bộ cơ sở và 44 chi bộ cơ sở với hơn 2.000 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết: Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm, Đảng ủy khối xác định còn một số hạn chế như: Hoạt động của một số cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa rõ nét, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết còn chậm, chung chung. Công tác quản lý đảng viên chưa nghiêm, còn tình trạng đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Một số chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt đơn điệu. Công tác phát triển đảng viên ở một số chi bộ, đảng bộ chưa thực sự được quan tâm đúng mức... Những hạn chế trên đã ảnh hưởng đến vị thế của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.


Kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ của Chi bộ Trung tâm kinh doanh, Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang
có sự góp mặt của hai chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy khối đã có nhiều giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, tập trung đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ cấp ủy, đảng viên. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tổ chức theo cụm, hoặc tại đơn vị nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa phù hợp đặc thù từng đơn vị, doanh nghiệp; phân công báo cáo viên của Đảng ủy khối trực tiếp tuyên truyền, quán triệt nội dung, lĩnh vực quan trọng. 

Nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng thường xuyên được đổi mới. Đảng ủy đã ban hành hướng dẫn chi tiết về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ theo quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy. Đồng thời, phân công cấp ủy, cán bộ các ban Đảng, văn phòng Đảng ủy trực tiếp xuống dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở... Theo kế hoạch, mỗi đồng chí cấp ủy, cán bộ các ban Đảng dự sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở ít nhất từ 2-3 lần/tháng. Sau các buổi sinh hoạt, cấp ủy, cán bộ đánh giá, nhận xét tại chỗ những thiếu sót để các chi bộ kịp thời khắc phục. 

Kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ của Chi bộ Trung tâm kinh doanh, Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang tháng 6 vừa qua có sự góp mặt của 2 đồng chí chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Sau buổi sinh hoạt, các đồng chí đánh giá, công tác chuẩn bị, nội dung sinh hoạt của chi bộ khá chặt chẽ, đầy đủ. Tuy nhiên, còn một số thiếu sót như một số đảng viên thiếu sổ và thẻ đảng viên. 

Anh Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Chi bộ Trung tâm kinh doanh cho biết: “Qua những ý kiến góp ý, Ban chi ủy nhận rõ những thiếu sót và kịp thời điều chỉnh để các kỳ sinh hoạt chi bộ tới đảm bảo đúng quy trình, Điều lệ Đảng. Các ý kiến đóng góp đã góp phần định hướng để chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo dẫn dắt đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian tiếp theo”.

Quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đảng cơ sở, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã và đang từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong khối doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục