Việc làm cần thiết

TQĐT - Tuần qua, kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy ...

Sức lan tỏa của Nghị quyết 16 ở Na Hang

TQĐT - Nghị quyết số 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025 đã mang lại hiệu quả tích cực đến đời ...

Bắt đầu từ nêu gương

TQĐT - Đi đầu trong chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc ...

Ấm dần lên

TQĐT - Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tuần qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo đã nhận ...

Tin xem nhiều

Niềm tin mới

TQĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Trong bài viết “Mừng Đảng ta 34 tuổi”, Người nhấn mạnh: “Phải phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. Gương mẫu ...

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Chiêm Hóa

TQĐT - Huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ ...

Hàm Yên chú trọng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú

TQĐT - Huyện đoàn Hàm Yên hiện có trên 6.500 đoàn viên sinh hoạt ở 36 cơ sở đoàn trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, các sơ sở đoàn đã giới thiệu được 155 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt trên 62% kế hoạch năm.