Đừng làm túc tắc

- Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tuần qua, mặc dù ...

Làm sao luật hóa hành vi nịnh bợ?

Bộ Nội Vụ mong muốn đưa quy định cán bộ công chức không được nịnh bợ cấp trên vào Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức. Đây là một ý tưởng không ...

Cũng là suy thoái

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề dân chủ. Người cho rằng: “Thực ...

Trụ cột đạo đức

- Gần đây thông tin báo chí cho thấy có những cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực đạo ...

Tin xem nhiều

Pác Hóp tiếp nối truyền thống cách mạng

- Pác Hóp là thôn vùng sâu, vùng xa của xã Linh Phú (Chiêm Hóa). Theo lịch sử Đảng bộ xã ghi lại, Pác Hóp có Nà Mạ vinh dự là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, ...

Yên Sơn bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng

- Công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Nhiệm vụ này luôn được Ban ...

Dáng dấp đô thị loại II bên dòng Lô

TQĐT - Xác định nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng và phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã tập trung các giải pháp lãnh đạo thực hiện hiệu quả, huy động mọi nguồn lực, ...

Thành phố Tuyên Quang kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

TQOL - Những năm qua, công tác điều động, luân chuyển nhằm kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đã được Đảng bộ thành phố Tuyên Quang thực hiện theo phương châm giúp đỡ cơ sở tháo gỡ vướng mắc khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động và rèn ...