Tiếng việt | English

Hỗ trợ xuất khẩu lao động

TQĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Lâm Bình đã thực hiện Tiểu Dự án số 4: Hỗ trợ ...

Hiệu quả từ xuất khẩu lao động

TQĐT - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có 4 chi nhánh của các công ty XKLĐ có trụ sở tại tỉnh và nhiều công ty hoạt động có chức năng ...

Tin xem nhiều

Kết nối nhà tuyển dụng và người lao động

- Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối các nhà tuyển dụng và lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được chú trọng. Thông qua các phiên giao dịch, ngày hội ...