Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 11/9 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân,” “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 14 (sau đây gọi tắt là Hội đồng).

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2014. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân,” “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 14. 

Hội đồng gồm có 21 thành viên do giáo sư, tiến sỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm tiến sỹ, nhà giáo ưu tú, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà. 

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét danh hiệu “Nhà giáo nhân dân,” “Nhà giáo ưu tú.” Thành viên và Tổ thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Hội đồng. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Theo Vietnam+

Tin cùng chuyên mục