Tự hào truyền thống Tòa án nhân dân

TQĐT - Cách đây 73 năm, Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. Để xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước, ban hành pháp luật bảo vệ thành quả cách mạng, ngày 13-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C thiết lập các Tòa án quân sự ở cả ba miền Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ với nhiệm vụ xét xử tất cả những người nào phạm vào một việc gì có phương hại đến nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

TAND tỉnh nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đó là mốc son đánh dấu sự ra đời của ngành Tòa án Việt Nam. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Tòa án và các ngạch thẩm phán. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên của Nhà nước quy định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, xử phạt các việc vi phạm ở cơ sở, quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngạch thẩm phán. 

Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của TAND tối cao, TAND tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện cải cách theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tất cả các hoạt động công tác tòa án được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện. Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh luôn quan tâm đến công tác xây dựng tòa án trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác xây dựng tòa án và công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu của tình hình mới. TAND tỉnh thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng trình độ cán bộ, công chức và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng; kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, công chức trong đơn vị; luân chuyển cán bộ, công chức tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, công chức, giúp cán bộ, công chức trưởng thành, vững vàng hơn trong công tác, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Hội thẩm TAND hai cấp cũng được củng cố và tăng cường về số lượng, chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp.

Quá trình xét xử của tòa án đảm bảo đúng quy định của pháp luật tố tụng và theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo đường lối cũng như thời hạn giải quyết các vụ án. Đồng thời đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình. Phán quyết của tòa án đều căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ án nên xét xử đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực công cuộc đổi mới, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thời gian qua, TAND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, trong đó có việc lắp đặt camera truyền hình trực tiếp các phiên tòa. 

Nhờ đó, trong nhiều năm liền, công tác giải quyết, xét xử các vụ án của TAND tỉnh đều vượt chỉ tiêu của TAND tối cao đề ra. Chất lượng xét xử các vụ án được nâng cao, không có vụ việc bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm của TAND cấp tối cao xử, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán. Các vụ, việc đều được thụ lý đúng thời gian, đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Hoạt động xét xử của tòa án đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tòa án, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm 2017, TAND tỉnh giải quyết các vụ án đạt 99% (vượt chỉ tiêu thi đua của TAND tối cao đề ra), trong đó giải quyết án hình sự đạt 100%. Nhiều năm liền, Đảng bộ TAND tỉnh đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2016, TAND tỉnh được TAND tối cao công nhận tập thể lao động xuất sắc. TAND tỉnh và TAND huyện Sơn Dương được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của tỉnh, Đảng bộ TAND tỉnh là một trong những tập thể tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Đồng chí Lê Quang Bích, Chánh án TAND tỉnh cho rằng, mỗi bước đi lên và trưởng thành của ngành đều gắn liền với sự lãnh đạo, quan tâm sâu sát của TAND tối cao, của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan hữu quan và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trong tỉnh. Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Tòa án (13-9-1945 - 13-9-2018), cán bộ, công chức, hội thẩm TAND hai cấp tỉnh đoàn kết nhất trí một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng ngành TAND tỉnh luôn là đơn vị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là tòa án của dân, do dân và vì dân.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục