Công khai, minh bạch thông tin của các cơ quan nhà nước

TQĐT - Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Đây là luật quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ngay sau khi Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật, tỉnh ta đã chủ động triển khai.

Theo Luật Tiếp cận thông tin, nhiều thông tin được công khai rộng rãi để người dân được biết như: Các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước; kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, điều chỉnh địa giới hành chính; các chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình ngân sách nhà nước và dự toán đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội, các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ; hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước... 


Công chức Sở Tư pháp tuyên truyền tới người dân các quy định của Luật Tiếp cận thông tin qua Internet.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 866 buổi tuyên truyền, quán triệt Luật Tiếp cận thông tin, cung cấp 592 bộ đề cương tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin và 5.000 tờ gấp tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. Chị Nguyễn Thị Hải, cán bộ được phân công làm đầu mối cung cấp thông tin của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cho biết, hiện nay Trung tâm đang quản lý 3 trang thông tin điện tử và Sàn giao dịch thương mại điện tử Tuyên Quang, thường xuyên được cập nhật các tin tức, sự kiện, dự án kêu gọi đầu tư, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở để Trung tâm tiếp tục công khai các thông tin được quy định theo Luật Tiếp cận thông tin. Hiện nay, Trung tâm đã quán triệt các nội dung của Luật tới toàn thể cán bộ, công chức và đang xây dựng quy chế nội bộ cung cấp thông tin. Danh mục thông tin phải được công khai, công dân được tiếp cận có điều kiện.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng là đơn vị triển khai kịp thời Luật Tiếp cận thông tin. Sở đã phân công công chức pháp chế là đầu mối cung cấp thông tin đồng thời xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin. Trong đó yêu cầu việc cung cấp thông tin cho công dân phải kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch. Trong trường hợp cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin. Sở cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai luật, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đăng tải trên trang thông tin của đơn vị.

Đối với UBND cấp xã, phường cũng quy định rất rõ về trách nhiệm cung cấp thông tin. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) cho biết: UBND cấp xã, phường là nơi tiếp nhận hầu hết các thông tin chính thức của các cơ quan nhà nước cấp trên và là cấp cơ sở gần với người dân nhất, nơi cung cấp và giải đáp mọi nhu cầu, vướng mắc cho người dân. Vì vậy, theo Luật, UBND xã, phường còn có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn những thông tin nhận được từ các cơ quan khác để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; cung cấp cho các công dân khác các thông tin nắm giữ được trong trường hợp thông tin có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngoài quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, UBND phường đã giao cho công chức Văn phòng - Thống kê làm đầu mối cung cấp thông tin. Do không có trang thông tin điện tử, UBND phường thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở các đầu mục văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tới người dân.

Bà Vũ Thị Ái Quỳnh, người dân tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) bày tỏ, chúng tôi rất mong các cơ quan nhà nước, UBND cấp xã sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật, công khai những thông tin mà người dân cần được biết để người dân được giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức cũng như biết được hoạt động của các cơ quan nhà nước. Còn theo bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Minh Landlight (Sơn Dương), nếu các cơ quan, đơn vị công khai rộng rãi các thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin như các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội... sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, khai thác tiềm năng và sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh.

Triển khai Luật Tiếp cận thông tin nếu được thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích và yêu cầu sẽ tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận thông tin theo quy định một cách thuận lợi, kể cả người khuyết tật, người dân ở vùng sâu, vùng xa. Do vậy, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần nghiên cứu kỹ và nắm vững các quy định của Luật để triển khai và tuyên truyền tới người dân.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục