Tiếng việt | English

749 nhà tốc mái do dông lốc

TQOL - Trận mưa dông kèm gió lốc, mưa đá tối 26-4 đã gây thiệt hại nặng tại các huyện Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn.

Một nhà dân ở xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) bị tốc mái.

Có 749 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3 nhà bị đổ sập hoàn toàn. 174,7 ha lúa, ngô và rau màu bị ảnh hưởng; gần 50 ha rừng trồng bị gãy đổ; 2 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng; 1 nhà văn hóa thôn bị tốc mái hoàn toàn; 5 cột điện 0,4 kV bị đổ...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với UBND các xã bị thiệt hại hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất.

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục