Điểm tin tức thời sự nổi bật trong tuần từ ngày 7 đến ngày 13-1

TQĐT - Điểm tin tức thời sự nổi bật trong tuần (từ ngày 7 đến ngày 13-1) của Báo Tuyên Quang điện tử.
Video không hợp lệ

Video khác