Tuyên Quang quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

TQĐT - Trong hai ngày 27 và 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Video không hợp lệ


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại biểu
dự Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).  Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Minh Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Phó giáo sư, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trường đại học Tân Trào, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang nêu rõ, mục đích của hội nghị này là thông qua việc quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), thảo luận về các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, giúp các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích, ý nghĩa, quan điểm, tư tưởng, phương châm, nội dung của các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy, để từ đó xác định rõ những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, sớm đưa đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.


Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận
Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 73-KL/TW ngày 10-11-2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Kết luận số 74-KL/TW ngày 17-10-2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; những nội dung cơ bản của Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau khi nghe quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các đại biểu nghe, thảo luận và thông qua
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI): Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 17-10-2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo Kế hoạch số 93 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác kết quả sau ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tiếp theo; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngay từ những tháng đầu năm 2014; tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và các đối tượng chính sách xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, yếu kém qua kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thành công tốt đẹp.
 

Ý kiến của đại biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc Hội

Hiểu Hiến pháp bằng nhãn quan thực tiễn


Hiến pháp nước ta đã được sửa đổi rất ngắn gọn, xúc tích và được đúc kết từ thực tiễn. Do vậy, mỗi báo cáo viên phải hiểu Hiến pháp bằng nhãn quan thực tiễn để tuyên truyền hiệu quả các nội dung của Hiến pháp. Từ ngày 1/1/2014, Hiến pháp sẽ chính chức có hiệu lực và đi vào cuộc sống.

Hiện nay, Quốc hội đang hoàn thiện những văn bản hướng dẫn, quy định, triển khai thực hiện để Hiến pháp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ ban hành kế hoạch, triển khai, hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên từ trung ương đến địa phương, để các nội dung của Hiến pháp được phổ biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.


Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo


Vấn đề cốt lõi nhất của đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo là nhằm tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Đổi mới còn nhằm xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng, chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để làm được điều này, tỉnh Tuyên Quang cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thực hiện chương trình giáo dục linh hoạt, phù hợp với điều kiện của người học, gắn giáo dục với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Ông Trần Ngọc Thực, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 lĩnh vực đột phá


Năm 2014, UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 4 lĩnh vực đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Về lĩnh vực giao thông, tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực, mục tiêu nhựa hóa 100% các tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện chính sách làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Về phát triển công nghiệp, tỉnh tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, có cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh và các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút nhà đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế.

Về phát triển kinh tế du lịch, tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý, thành lập quỹ và ban hành chính sách phát triển du lịch; khuyến khích thành lập các công ty lữ hành, các tua, tuyến du lịch. Về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục