Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

TQĐT - Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII đã đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Tạo không khí dân chủ, cởi mở

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Thực hiện trách nhiệm người đại biểu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu HĐND tỉnh đã làm tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh. Các cuộc tiếp xúc đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu….

Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thu thập được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhiều đại biểu đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang).

Một trong những điểm đổi mới quan trọng trong hoạt động tiếp xúc cử tri là tại buổi tiếp xúc không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền, mà đại biểu HĐND tỉnh còn trực tiếp trao đổi, đối thoại, làm rõ nhiều ý kiến thắc mắc của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.

Để thực hiện tốt điều này, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh cung cấp những thông tin cần thiết về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có các công trình, dự án được nhân dân quan tâm kiến nghị nhiều lần, nhất là về giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn, điện lưới... để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu và trực tiếp trả lời những thắc mắc của cử tri. Cùng với đó, các vị đại biểu còn giám sát trực tiếp việc trả lời ý kiến cử tri của đại diện lãnh đạo địa phương, của các ngành liên quan, nhằm giải quyết thấu đáo những thắc mắc của cử tri, giúp cho các buổi tiếp xúc được diễn ra một cách thẳng thắn, cởi mở.

Nội dung của các buổi tiếp xúc cũng được chuẩn bị chu đáo  thông qua việc họp tổ đại biểu, thảo luận, thống nhất ý kiến của các đại biểu, lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết triệt để qua nhiều kỳ họp; bám sát vào nội dung báo cáo trả lời cử tri của UBND tỉnh để dự kiến các nội dung trả lời trước cử tri. Đối với những nơi tiếp xúc cử tri có nhiều ý kiến cá nhân thì đại biểu dành thời gian tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe, tiếp thu để chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết. 

Trong năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức 5 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh tại trên 150 điểm ở các xã, phường, thị trấn, tiếp thu gần 700 ý kiến của cử tri. Những nội dung liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp nào được các vị đại biểu chuyển đến cấp đó để chỉ đạo giải quyết, sau đó tổng hợp trả lời cho cử tri bằng văn bản. Trong trường hợp cần thiết có thể đưa vào nội dung chất vấn, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh giải trình tại kỳ họp.


Cử tri xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Hồi âm sớm tới cử tri

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ (tổ đại biểu HĐND huyện Yên Sơn) chia sẻ: Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã họp, trao đổi và rà soát lại ý kiến cử tri để tránh các nội dung trùng lặp, các nội dung đã được tổng hợp và giải quyết, trả lời từ các kỳ họp trước mới  gửi về tỉnh. Cách làm này của tổ đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực huyện Yên Sơn cũng như nhiều địa phương khác đã góp phần nâng cao chất lượng nội dung tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, tại mỗi kỳ họp và giữa hai kỳ họp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển tới UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, hồi âm sớm cho cử tri. 

Đặc biệt, ngay sau khi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND có hiệu lực (từ 1-7-2016), Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo Điều 74 của luật quy định. Qua đó, yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết và các ban của HĐND tỉnh thẩm định đối với các nội dung báo cáo. Cụ thể, trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát báo cáo của UBND tỉnh và giám sát trực tiếp việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tại 10 xã trên địa bàn các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương. 

Thông qua quá trình giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh, nhiều vấn đề chậm trễ chưa được quan tâm giải quyết, hoặc giải quyết chưa thấu đáo như nợ đọng bảo hiểm, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... đã được đôn đốc giải quyết, qua đó phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục