Quy định mới về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

TQĐT - Ngày 30-11-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 26, ngày 9/12/2011 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 28 có nhiều điểm mới quan trọng, đảm bảo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực này, nhất là việc cưới, bảo đảm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân. Phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề này.

P.V: Xin đồng chí cho biết, những quy định mới về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được ban hành dựa trên cơ sở nào?


Lễ hội Cầu mùa xã Tân Trào. Ảnh: K.T

Đồng chí Nguyễn Việt Thanh: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hủ tục đã bị xóa bỏ, không còn tình trạng đánh bạc trong các đám cưới, đám tang; không thách cưới cao, đám tang để linh cữu vài ngày... Việc tổ chức lễ hội đã thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, trong hơn 2 năm thực hiện Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh còn không ít tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, nhất là trong việc cưới. Nhiều hộ gia đình, trong đó có cả gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mời cưới với số lượng khách quá đông, phô trương, hình thức, kéo dài ngày, gây tốn kém, lãng phí; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Một số cơ quan cho mượn công sở để tổ chức đám cưới trong ngày làm việc ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị; một số cán bộ, công chức, viên chức đi dự đám cưới trong giờ làm việc. Trong việc tang, còn tình trạng tổ chức ăn uống dài ngày, đốt nhiều đồ mã, rải tiền trên đường đưa tang gây lãng phí tiền bạc, làm mất mỹ quan và vệ sinh môi trường.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28 thay thế Quyết định 26 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

P.V: Quyết định số 28 có những điểm mới như thế nào, thưa đồng chí?


Tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống của dân tộc Cao Lan,
xã Đại Phú (Sơn Dương). Ảnh: K.T

Đồng chí Nguyễn Việt Thanh: Quyết định số 28 của Chủ tịch UBND tỉnh có 5 chương, 12 điều với nhiều điểm mới quan trọng. Theo đó, tại Điều 3 về những nguyên tắc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội quy định cụ thể hơn và nghiêm cấm những hành vi như “không được dựng rạp dưới lòng đường để tổ chức việc cưới, việc tang”; “không được sử dụng thời gian làm việc, công quỹ, phương tiện của cơ quan đi đám cưới, lễ hội (trừ cơ quan làm nhiệm vụ)”. Trước đây, Quyết định 26 quy định, gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm hè phố cho việc cưới, việc tang phải xin phép chính quyền địa phương nơi cư trú, thời gian sử dụng không quá 36 giờ.

Tại Điều 4, Quyết định 28 đã quy định rõ trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong tổ chức việc cưới. Khoản 4, Điều 4 quy định những việc không được làm trong việc cưới, gồm: “Lợi dụng chức vụ, địa vị xã hội để mời khách dự tiệc cưới tràn lan; tổ chức tiệc cưới ở cơ quan, công sở; mời cưới, dự cưới trong giờ làm việc; sử dụng công quỹ của cơ quan, đơn vị để làm quà mừng cưới; sử dụng xe công đón, đưa dâu, đi dự, phục vụ đám cưới”. Đối với việc tang, tại khoản 3, Điều 6 nghiêm cấm rải tiền Việt Nam, các loại tiền của nước ngoài và rắc vàng mã trên đường đưa tang (trước đây, chỉ cấm rải tiền, không cấm rải vàng mã trên đường đưa tang). Quy định về việc tang còn có điểm mới tại khoản 6, Điều 6 là “không được lợi dụng việc tang để tự ý xây dựng các thiết chế phục vụ việc tang trái với quy định của Nhà nước”. 

P.V: Thực tế cho thấy, để xử lý vi phạm trong tổ chức việc cưới, việc tang là không đơn giản, vì đây là việc trăm năm, “nghĩa tử là nghĩa tận”. Vậy Quyết định 28 quy định như thế nào về vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Việt Thanh: Quyết định 28 quy định cụ thể, rõ ràng việc giám sát, khen thưởng, xử lý kỷ luật trong quá trình tổ chức thực hiện. Điều 11 và 12 quy định: “Trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội, cán bộ, đảng viên, viên chức chịu sự giám sát của Bí thư Chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và trưởng thôn, bản, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Người dân và gia đình chịu sự giám sát của trưởng thôn, bản, tổ dân phố và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”.

“Tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm hoặc để người dưới quyền vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và hạ bậc xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và thi đua cuối năm”. “Ở các địa bàn dân cư, nếu gia đình nào vi phạm sẽ không được công nhận danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, nếu địa phương nào có từ 3 gia đình vi phạm trở lên sẽ không được công nhận danh hiệu làng, bản, tổ nhân dân văn hóa”...

Đối với các trường hợp vi phạm dựng rạp dưới lòng đường tổ chức việc cưới, việc tang sẽ bị xử lý vi phạm theo Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, ngày 3-9-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP, ngày 24-2-2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khi xây dựng hương ước, quy ước phải đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào quy ước, hương ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố để thực hiện.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!                

Thành Công

Tin cùng chuyên mục