Tiếng việt | English

Cháy rừng bất thường tại Australia

Ngày 10/9 cháy rừng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và gây nhiều thiệt hại tại các bang New South Wales và Queensland của Australia.

Tin xem nhiều