Tiếng việt | English

Nhóm công nhân gây 17 vụ cướp

10 thanh niên làm công nhân mua gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, giữa đêm chọn nơi vắng chặn đường gây 17 vụ cướp xe.

Tin xem nhiều