Tiếng việt | English

Kỳ vĩ cọn nước Tân An

- Người Tày ở xã Tân An (Chiêm Hóa) luôn ví cọn nước như những chiếc máy bơm ngày đêm cần mẫn đưa nước lên nương, dẫn nước về nhà. Những âm thanh kẽo kẹt của cọn, tiếng rì rầm của nước đã tạo nên âm hưởng núi rừng bình dị, quen thuộc với bà con nơi đây.