Chiêm Hóa phát triển thủy sản

TQĐT - Trong những năm gần đây, huyện Chiêm Hóa đã có nhiều chính sách đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản nhằm khai thác, sử dụng tốt tiềm ...

Mô hình sản xuất lúa giống thuần

TQĐT - Năm 2012, mô hình sản xuất giống lúa thuần nông hộ đã được thực hiện tại xã Nhữ Hán (Yên Sơn), Bình Xa (Hàm Yên) và Đại Phú (Sơn Dương). Sau ...

Vận động nhân dân phát triển kinh tế

TQĐT - Trong những năm qua, Chi bộ thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn (Hàm Yên) đã lãnh đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát ...

Chiêm Hóa: Tập trung chăm sóc lúa xuân

TQĐT - Thời điểm này, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành gieo cấy 4.114 ha lúa vụ xuân. Tuy nhiên, toàn huyện có gần 6 ha diện tích lúa mới gieo cấy bị ...

Tin xem nhiều

Tuyên Quang với mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp

TQĐT - Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định là một trong 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện mục tiêu này, ...

Nông dân xã Đạo Viện phát huy hiệu quả trồng rừng

TQĐT - Nông dân xã Đạo Viện (Yên Sơn) đã phát huy lợi thế địa phương, tích cực mở rộng diện tích rừng trồng. Hiệu quả kinh tế rừng đã được khẳng định, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho bà con.

Sức hút từ nông nghiệp công nghệ cao

TQĐT - Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm, tăng lợi ích cho các bên tham gia là hướng đi tất yếu và phù hợp với xu thế thế giới. Tại Tuyên Quang, nhiều mô hình ...