Tiếng việt | English

Phòng trừ rầy hại lúa xuân

TQĐT - Hiện nay trên lúa xuân, rầy nâu và rầy lưng trắng đang gây hại; mật độ trung bình 80 - 100 con/m2, điểm cao 300 - 400 con/m2, cục bộ 800 - 1.000 con/m2, hiện tượng xen gối lứa đã xuất hiện nhiều thế hệ rầy trên cùng một ruộng. Dự báo nếu không phòng trừ tốt rầy sẽ gây cháy chòm từ trung tuần tháng 5 trở đi.

Để hạn chế thấp nhất tác hại của rầy nâu, rầy lưng trắng gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh yêu cầu Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố phân công cán bộ tăng cường bám sát cơ sở, điều tra, dự báo tình hình phát sinh, gây hại của rầy ở từng cơ sở. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, theo dõi diễn biến của rầy; đôn đốc, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời.. Đặc biệt những nơi mật độ rầy cao phải chỉ đạo nông dân phun trừ ngay, không để ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng lúa xuân.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ rầy, tập trung phòng trừ rầy từ ngày 02-12/5/2017; phát quang bờ ruộng; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phun thuốc phòng trừ rầy khi mật độ rầy hơn 750 con/m2  (tức trên 20 con /khóm lúa). Chỉ sử dụng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng. Những ruộng lúa lá còn xanh chủ động về nước và rầy tuổi nhỏ nên sử dụng các loại thuốc nội như Actara 25WG; Actador 100WP; Sạch rầy 200WP; Anvado 100WP… hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất. Đối với ruộng lúa từ giai đoạn trỗ trở đi, cần sử dụng thuốc tiếp xúc như Gà nòi 95SP, Regenl 800WG, Sairifos 585EC, Ofatox 400EC, Actamec 40 EC, Paragon 555EC, Virtako 40WG; cần giữ mực nước ruộng từ 2 - 3 cm để đạt hiệu quả trừ rầy cao. 

Rầy là loại côn trùng gây hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất, sản lượng, chất lượng lúa. Các cấp, ngành, cơ quan liên quan cần tập trung chỉ đạo công tác phòng, trừ rầy. Bà con nông dân cần thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành, cơ quan chức năng, nhất là hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh để phòng trừ, hạn chế thấp nhất tác hại của rầy, đảm bảo vụ lúa xuân đạt kết quả tốt.  

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục