Tiếng việt | English

Một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn

TQĐT - Cùng với cả nước, tỉnh ta đang thực hiện một số giải pháp quyết liệt nhằm ổn định phát triển chăn nuôi và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn cho người chăn nuôi.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp cấp bách nhằm ổn định phát triển chăn nuôi và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn. Tuyên truyền, làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ, hộ tiêu thụ lớn về thịt lợn đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng sản phẩm thịt lợn để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi trên địa bàn.

Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật về giống, thức ăn chăn nuôi và quy trình chăm sóc nuôi dưỡng để phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững, trong đó tập trung xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh; tổ chức chăn nuôi theo các chuỗi liên kết từ cung cấp đầu vào cho sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi lợn, nhất là các HTX, tổ hợp tác, trang trại, các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,… cung cấp trực tiếp thịt lợn đến các chợ đầu mối, siêu thị, doanh nghiệp chế biến thịt lợn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ thịt lợn; rà soát các khâu nhằm giảm các chi phí trung gian, giảm sự chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ; tổ chức chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp và vùng sản xuất, tăng cường công tác thu mua, chế biến thịt lợn; kêu gọi các doanh nghiệp tham gia ký kết các hợp đồng tiêu thụ thịt lợn với các trang trại chăn nuôi để tạo nguồn cung ổn định đảm bảo thu mua lợn thịt cho người chăn nuôi với giá hợp lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân tiêu thụ thịt lợn nhằm tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang căn cứ các quy định về vay vốn và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tín dụng lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nghiên cứu chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vốn đã vay, tiếp tục cho vay mới đối với pháp nhân và cá nhân có nhu cầu cho phát triển chăn nuôi và sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực thực hiện các giải pháp nhằm ổn định phát triển chăn nuôi và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn cho người chăn nuôi. Các cơ quan thông tin đại chúng cũng đã chủ động thường xuyên phản ánh những khó khăn và các giải pháp tháo gỡ tại cơ sở.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục