Tiếng việt | English

Cần nắm vững nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về đạo đức

TQĐT - Lãnh tụ Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, Người đã có nhiều cống hiến về tư tưởng đạo đức cách mạng. Đặc biệt Người hết sức chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng là một tổ chức cách mạng chứ không phải tổ chức để “làm quan phát tài”; Đảng là đạo đức, là văn minh nhờ đó Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Nếu không như vậy, Đảng sẽ rơi vào thoái hóa, biến dạng, tha hóa, xa dân, tự đánh mất sức mạnh tự bảo vệ. Sức mạnh ấy từ dân mà ra, do dân gây dựng, phát triển. Người cho rằng: Xây dựng Đảng về đạo đức là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng.

Hồ Chí Minh chỉ rõ, cán bộ, đảng viên không phải là thần thánh. Họ là con người, ai cũng có hai mặt tốt - xấu, thiện - ác thường xuyên đấu tranh với nhau. Trong điều kiện môi trường tốt, nếu cán bộ, đảng viên nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện thì mặt tốt, mặt thiện sẽ nổi lên, đẩy lùi mặt ác, mặt xấu và ngược lại.

Người đã đưa ra tiêu chí của một người cán bộ tốt, đó là người cán bộ đó phải vừa có đức, vừa có tài. Trong đó, đạo đức là gốc. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về đạo đức, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bổ sung một điểm mới trong công tác xây dựng Đảng đó là xây dựng Đảng về đạo đức. Đây cũng chính là điểm nhấn rất quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nội dung này quyết định sức sống, sức chiến đấu của Đảng, làm cho mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trở nên sáng rõ, hài hòa và bền vững, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay. 

Thiết nghĩ mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần học tập, nắm vững nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức để việc triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo đạt kết quả. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục