Phòng phóng viên Văn hóa - Xã hội, Báo Tuyên Quang nhận đỡ đầu em Trần Việt Trọng

TQĐT - Tân sinh viên Trần Việt Trọng (trong ảnh) ở tổ nhân dân Làng Cả, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã nỗ lực học tập tốt. Trong kỳ thi đại học vừa qua, Trọng thi đỗ 2 trường đại học, hiện ...

Các loài cá quý hiếm trên sông Lô, sông Gâm

TQĐT - Sông Lô, sông Gâm chảy qua địa phận tỉnh Tuyên Quang đã đi vào lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc ta. Ngoài tạo cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, các dòng sông này còn có tiềm năng lớn về giao thông, thủy sản. Bao ...

Chế tài, xử phạt chưa nghiêm

TQĐT - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH), những năm gần đây, các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp về BHXH, BHYT gia tăng ngày càng phức tạp, tinh vi, làm ảnh hưởng tới những quyền lợi thiết yếu của người lao động.

Quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Thứ sáu, ngày 24-01-2014, 08:41
TQĐT - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 74-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Các đại biểu dự hội nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015.         

Tin, ảnh: P.V

Ý kiến bạn đọc