Tin tức nổi bật
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 (22-08-2014)
TQĐT - Ngày 22-8, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
Gia tài của hiệu bánh Trung thu Đức Bình - Như Ngọc

TQĐT - Thời điểm này, tại các cửa hàng bán bánh Trung thu đang rất nhộn nhịp, lượng người mua đang tăng từng ngày. Trên thị trường có bánh Trung thu của các công ty bánh kẹo, bánh Trung thu của các làng nghề, cở sở sản xuất nhỏ ...

Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc và miền núi

TQĐT - Cùng với sự quan tâm của Đảng, nhà nước như đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ vốn, kỹ thuật phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững... giúp đồng bào các dân tộc thiểu ...

Xuồng máy dân dụng không bảo đảm an toàn

TQĐT - Trên địa bàn tỉnh ta, tại một số huyện, thành phố người dân thường sử dụng xuồng máy (cole) dân dụng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Thứ sáu, ngày 24-01-2014, 08:41
TQĐT - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 74-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Các đại biểu dự hội nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015.         

Tin, ảnh: P.V

Ý kiến bạn đọc