Hội nghị toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2018

TQĐT - Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận và các ban đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở; nhiều mô hình “dân vận khéo” được nhân rộng.

Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao hoạt động công tác dân vận của Đảng, góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 vừa qua. Đồng chí chỉ rõ một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với các cơ quan, ban, ngành liên quan còn có nơi lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân còn có việc chưa kịp thời; việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền một số nơi chưa thực sự hiệu quả, nhất là ở cấp cơ sở. Đây là những vấn đề cần được hệ thống dân vận của Đảng, các cấp, các ngành tập trung các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị các ngành tập trung triển khai tốt các nội dung, chú trọng có giải pháp cụ thể, thiết thực, bám sát tình hình từng địa phương, cơ sở và đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục