Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm

TQĐT - Ngay sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Tuyên Quang cuộc trả lời phỏng vấn về công tác chỉ đạo thực hiện các quyết sách của HĐND tỉnh và những giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2018. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá tổng quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018?

Đồng chí Phạm Minh Huấn: Bước vào năm 2018, bên cạnh những thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới, trong nước, những tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết, an ninh mạng... song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đúng đắn của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quyết liệt trong điều hành của UBND tỉnh cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông, lâm nghiệp tăng cao; các ngành dịch vụ có bước phát triển; hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra phong phú, góp phần thu hút khách tham quan du lịch; công tác giáo dục, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến; công tác giảm nghèo được quan tâm; cải cách hành chính tiếp tục được duy trì; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn khảo sát địa điểm thực hiện Dự án Nhà máy xử lý nước thải
Khu công nghiệp Long Bình An (tháng 3 năm 2018).

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010): 6.944,5 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 890,5 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán. Thu hút 1.141 nghìn lượt khách du lịch, đạt 68,1% kế hoạch; doanh thu xã hội từ du lịch 1.032 tỷ đồng, đạt 68,6% kế hoạch.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản: 3.429,1 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng lương thực vụ Xuân trên 15,2 vạn tấn đạt 102,2% kế hoạch, bằng 100% cùng kỳ năm 2017. Diện tích rừng trồng được 10.416 ha, đạt 90,6% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng trên 60%. Tổ chức khám chữa bệnh cho trên 795 nghìn lượt người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,8%. Tạo việc làm mới cho 9.396 lao động đạt 63,9% kế hoạch; đưa 184 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 61,3% kế hoạch.

Tuy nhiên, một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, sức cạnh tranh còn hạn chế. Nguồn thu ngân sách còn thấp; thiếu nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông kết nối và các công trình quan trọng, do vậy khó thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng về công nghiệp chế biến, nông nghiệp hàng hóa, du lịch, dịch vụ... Tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn. Chất lượng một số lĩnh vực văn hoá - xã hội còn thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. 

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, UBND tỉnh có những giải pháp gì để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm và cả năm?

Đồng chí Phạm Minh Huấn: Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 đã được nêu rõ trong báo cáo trình tại kỳ họp, trong đó một số vấn đề các đại biểu quan tâm đã được thảo luận làm rõ. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII; chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố nghiêm túc phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời xác định nguyên nhân để đề ra các giải pháp phù hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra sản xuất tại
Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang (tháng 3 năm 2018).

Thứ nhất, về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị đủ các điều kiện về giống, vật tư nông nghiệp; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ để thực hiện sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018 đạt kết quả cao nhất. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, về bảo hiểm nông nghiệp; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi.

Giao cho UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá, huy động và cân đối nguồn lực, bảo đảm đến hết năm 2018 có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh việc cung ứng cấu kiện để thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh đảm bảo kế hoạch.

Thứ hai, về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các ngành rà soát cụ thể đối với từng sản phẩm đạt thấp, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục đẩy mạnh sản xuất; đồng thời có giải pháp bù đắp bằng các sản phẩm có khả năng, các biện pháp hỗ trợ để bảo đảm về nguyên, vật liệu, điện sản xuất; trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Thứ ba, về công tác tài chính, đầu tư xây dựng, tập trung rà soát, nắm chắc địa bàn, dữ liệu cơ sở sản xuất kinh doanh, người nộp thuế; tăng cường quản lý thu, quyết liệt chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Rà soát lại toàn bộ các nguồn thu, phân tích đánh giá kết quả thu để có các giải pháp thu ngân sách phù hợp, hiệu quả, trong đó tập trung vào những nguồn thu, những dự án đầu tư xây dựng lớn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; làm tốt việc quản lý thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ để có biện pháp thu hồi kịp thời số nợ thuế vào ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, tiết kiệm đúng quy định và nâng cao hiệu quả sử dụng; tiếp tục thực hiện các chính sách, chế độ về đảm bảo an sinh xã hội; cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để khởi công các công trình theo kế hoạch, đặc biệt đối với một số công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, như kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp đã được Nhà nước giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích, kiên quyết thu hồi đất vi phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND các huyện, thành phố phải chỉ đạo giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; rà soát tổng thể dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh; đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, kiên quyết không cấp phép đầu tư đối với các dự án không bảo đảm môi trường, không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ yếu tố môi trường.

Thứ năm, về lĩnh vực phát triển du lịch, văn hóa - xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổ chức tốt Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia lần thứ nhất gắn với Lễ hội Thành Tuyên 2018...

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học theo Kế hoạch đề ra, sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ, quản lý đảm bảo hợp lý, hiệu quả; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2018-2019.

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp tích cực để huy động trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ, nhất là đối với huyện có tỷ lệ huy động thấp như Sơn Dương, Hàm Yên; huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học phục vụ năm học mới.

Tiếp tục thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang, Chương trình lao động - việc làm giai đoạn 2016-2020. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng.

Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng các trạm y tế, mua sắm trang thiết bị để đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững, tập trung đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an sinh xã hội. 

Thứ sáu, nâng cao công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành và trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thứ bảy, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của UBND.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!             

Thực hiện: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục