Bế giảng lớp dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý

TQĐT - Ngày 7-7, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Tuyên Quang năm 2018.
Video không hợp lệ

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyên Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguyễn Duy Bắc và lãnh đạo tỉnh dự Lễ bế giảng.

Đây là lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý lần thứ 2 được tổ chức tại tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có 44 học viên là cán bộ nằm trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của các huyện, thành phố. Trong thời gian 1 tháng, các học viên được nghe truyền đạt, nghiên cứu 16 chuyên đề, gồm 12 chuyên đề lý luận, 4 chuyên đề về tình hình thực tiễn của tỉnh và 1 đợt đi thực tế tại cơ sở.

Học viên được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi dưỡng kiến thức về thế giới đương đại và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên một số lĩnh vực chủ yếu; kiến thức khoa học chính trị về lãnh đạo, quản lý và những vấn đề thực tiễn của tỉnh, giúp định hướng cho học viên có phương pháp tư duy sâu rộng, có tầm nhìn chiến lược gắn với thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Học viên đã hoàn thành nội dung, chương trình học tập theo kế hoạch, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp Chứng nhận tốt nghiệp đạt loại khá trở lên.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Giấy Chứng nhận tốt nghiệp khóa học cho các học viên.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Đây là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hai lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh có ý nghĩa quan trọng để tỉnh thực hiện nhiệm vụ lâu dài về công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các học viên thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Đồng thời, cần chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên. Để phát huy vai trò lãnh đạo, người cán bộ cần giữ vững nguyên tắc và phát huy tính sáng tạo, phải hết sức năng động, sáng tạo trên cơ sở các nghị quyết của Đảng. Ở cương vị nào, cán bộ cũng cần nuôi khát vọng.

Đồng chí đề nghị sau khóa học, mỗi cán bộ học viên trên cương vị của mình cần làm một việc cụ thể để thể hiện năng lực, bản lĩnh, khẳng định mình với Đảng, với tổ chức. Muốn vậy phải thực hiện nghiêm nguyên tắc dân chủ, gương mẫu trong mọi công việc, không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Đồng chí mong muốn các học viên sẽ vận dụng sáng tạo, linh hoạt các kiến thức đã được tiếp thu vào thực tiễn để giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh từ thực tế, cùng lãnh đạo địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục