Tiếng việt | English

Yên Sơn xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh

TQOL - Đảng bộ huyện Yên Sơn hiện có 55 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với 9.141 đảng viên. Đảng bộ luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Chi bộ thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) có trên 10 năm liền
đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Nhữ Hùng Thông, Phó Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện cho biết: Bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu kịp thời cho Huyện ủy xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung vào các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ nhân dân.

Đồng chí Đoàn Khắc Mười, Bí thư Đảng ủy xã Kim Phú chia sẻ, để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong công tác lãnh đạo, điều hành, Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ và các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ, từng nhóm nhiệm vụ khác nhau, sát sao với các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên. Các chi bộ phân công từng cán bộ, đảng viên phụ trách các gia đình hoặc nhóm hộ gia đình.

Qua đó, cán bộ, đảng viên thực sự đóng vai trò là cầu nối triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới nhân dân. Hàng tuần, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức họp vào thứ 6 có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo UBND xã để kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, giải pháp đối với từng đồng chí và từng vị trí công việc được phân công. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Năm 2018, đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chân Sơn Phạm Đăng Định chia sẻ: Để xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt nền nếp. Định kỳ hàng tháng, Đảng bộ xã tổ chức giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư các chi bộ nhằm rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục kịp thời.

Cùng với đó, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ; quan tâm phát triển Đảng ở những chi bộ ít đảng viên, đảng viên nữ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trưởng phó các đoàn thể thôn, bản. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ kết nạp 30 đảng viên mới, đạt 75% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Từ năm 2015 đến 2017 Đảng bộ xã liên tục được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh. Năm 2018, Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra.

Ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy chú trọng. Đồng chí Lý Công Nguyên, Bí thư Chi bộ thôn Làng Chẩu 1, xã Thắng Quân cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy đã họp bàn và triển khai các bước sinh hoạt theo đúng hướng dẫn.

Nội dung buổi sinh hoạt tập trung vào những vấn đề nổi cộm, có tính cấp bách, sát thực tế, đồng thời rà soát, đánh giá, kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối chiếu với 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Từ đó, giúp các đảng viên gương mẫu, phát huy tốt vai trò của mình, góp phần xây dựng chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ của thôn. 

Thông qua những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, năm 2018, qua bình xét, đánh giá đảng bộ huyện Yên Sơn có 12 chi bộ, đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 112 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 872 đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,37%.     

  Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục