Tiếng việt | English

Thanh toán kinh phí hỗ trợ bổ sung đất ở cho các hộ tái định cư

TQĐT - UBND tỉnh đã phê duyệt phương án thực hiện bổ sung đất ở còn thiếu cho các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 2.980 hộ di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang được áp dụng theo phương án thanh toán bằng tiền.

Cán bộ Ban Di dân tái định cư huyện Na Hang thanh toán kinh phí hỗ trợ bổ sung đất ở cho các hộ dân.

Theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, tỉnh sẽ thanh toán bằng tiền cho các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo giá đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hỗ trợ chi phí mặt bằng đối với phần đất ở còn thiếu. Theo đó, tiếp tục thực hiện thanh toán bằng tiền cho 1.872 hộ tái định cư còn thiếu đất ở, các hộ chưa được thanh toán bằng tiền đối với phần diện tích đất ở còn thiếu theo giá đất ở thống nhất chung tại từng điểm, khu tái định cư; Thanh toán bổ sung tiền chênh lệch giữa giá đất ở thống nhất chung tại từng điểm, khu tái định cư với giá đất ở đã phê duyệt tại các vị trí khác nhau cho 1.108 hộ đã được thanh toán bằng tiền đối với phần diện tích đất ở còn thiếu; Thực hiện hỗ trợ thêm 1 lần chi phí tạo mặt bằng đất ở với mức hỗ trợ chung trên toàn tỉnh là 132.000 đồng/1 m2 đất ở còn thiếu cho 2.980 hộ dân tái định cư còn thiếu đất ở nhận thanh toán bằng tiền.

Dự kiến kinh phí trên 119 tỷ đồng, trong đó, chi phí thanh toán bằng tiền cho 2.980 hộ theo giá đất ở thống nhất chung tại từng điểm, khu tái định cư trên 76,5 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ thêm 1 lần bằng tiền cho 2.980 hộ tạo mặt bằng đất ở 42,4 tỷ đồng. Trong đó, huyện Hàm Yên đã phê duyệt dự toán cho 437 hộ tái định cư với tổng kinh phí bổ sung trên 3 tỷ đồng; huyện Chiêm Hóa là 408 hộ với tổng kinh phí bổ sung trên 4,5 tỷ đồng; huyện Lâm Bình 356 hộ với kinh phí bổ sung trên 2 tỷ đồng; huyện Yên Sơn 707/1.033 hộ với tổng kinh phí trên 31,2 tỷ đồng; huyện Na Hang 688 hộ kinh phí phê duyệt trên 38 tỷ đồng; thành phố Tuyên Quang có 58 hộ với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Đến ngày 12-10, toàn tỉnh đã có 1.656 hộ nhận tiền thanh toán trên 27,7 tỷ đồng.

Theo Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang, ngay khi có phương án của UBND tỉnh được phê duyệt, Ban đã có cuộc họp với các huyện, thành phố để thống nhất triển khai thực hiện. Từ đó, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, gửi Quyết định phê duyệt phương án thực hiện và quyết định phê duyệt dự toán chi tiết tới các xã để những địa phương có các hộ dân trong diện được thanh toán triển khai và tuyên truyền, thông báo tới từng hộ dân.

Việc giải thích, phổ biến cũng được các địa phương linh hoạt trong thực hiện, có huyện gắn kèm trong ngày vừa tuyên truyền vừa thanh toán để tránh ảnh hưởng tới sản xuất mùa vụ của người dân; có địa phương tổ chức riêng buổi để nắm bắt tâm tư, tuyên truyền và giải thích cặn kẽ tới người dân về phương án của tỉnh. Ban cũng đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân. Hầu hết các hộ tái định cư đều đồng thuận theo phương án. Ban cũng thường xuyên cập nhật kết quả thanh toán của từng địa phương kết hợp giám sát luôn việc thực hiện thanh toán theo đúng quy trình, quy định.

Sau khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết thực hiện bổ sung đất ở trên địa bàn quản lý theo quy định. Thời gian tiếp theo thực hiện phương án, Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục cùng với các địa phương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để thanh toán kinh phí hỗ trợ bổ sung đất ở cho các hộ đúng theo quy định. Đối với một số hộ chưa nhận thanh toán, Ban và các địa phương tiếp tục giải đáp, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận theo chủ trương của tỉnh.                 

 Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục