Đảng bộ xã Cấp Tiến thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

TQĐT - Năm 2017 Đảng bộ xã Cấp Tiến (Sơn Dương) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đánh dấu những chuyển biến mạnh mẽ sau 11 năm liên tục (từ 2006 đến 2016) không đạt danh hiệu này. Kết quả đó là do Đảng bộ xã đã có các giải pháp khắc phục hạn chế chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từng bước thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Tiến Bước (bên trái), cán bộ địa chính - xây dựng xã Cấp Tiến (Sơn Dương) sâu sát
cơ sở vận động nhân dân thôn Cây Sy sử dụng đất đúng mục đích, nâng cao hiệu quả canh tác.

Theo ông Nguyễn Tiến Lâm, Bí thư Đảng ủy xã, nhiều năm Đảng bộ chưa đạt trong sạch vững mạnh là do xã chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chưa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nên vẫn để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp, nhiều vụ việc phát sinh chưa được giải quyết triệt để. Một số công trình khi được đầu tư xây dựng, mang ra đấu thầu chưa thực hiện theo phương châm dân chủ, công khai, bàn bạc trong nhân dân. Những hạn chế này đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã thẳng thắn tự phê bình và xây dựng kế hoạch khắc phục trong từng năm. Bởi vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ đã quán triệt nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ dần dần được chuẩn hóa.

Từ chỗ kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến. Các công trình nhà văn hóa, kênh mương nội đồng được xây dựng đều tạo được sự đồng thuận của nhân dân do có sự bàn bạc, thống nhất, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Ông Nguyễn Đăng Tùng, Bí thư Chi bộ thôn Phú Bình cho biết, khi triển khai làm kênh mương nội đồng và nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh, chi bộ họp thống nhất trong đảng viên, sau đó họp thôn để thông báo rộng rãi tới nhân dân. Thôn thành lập ban giám sát do nhân dân bầu nhằm giám sát quá trình thi công. Các khoản thu, chi của nhân dân, thôn đều công bố công khai trong cuộc họp thôn cuối năm.  Qua đó nhân dân được giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên.

Ông Trần Văn Đức, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Chiêm cho biết, thôn có 95% hộ dân là người dân tộc Cao Lan. Việc xây dựng tình đoàn kết luôn được chi bộ coi trọng. Bất kỳ công việc nào của thôn cũng được đem ra họp để nhân dân biết và được bàn. Nhà văn hóa thôn vừa được xây dựng mới trị giá trên 400 triệu đồng, người dân đều đồng thuận cao với mức đóng góp thôn đề ra. 

Đảng ủy xã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ dưới cơ sở về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Với sự chuyển biến này, năm 2017, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh và được Huyện ủy tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Bài, ảnh: Thủy  Châu

Tin cùng chuyên mục