Na Hang phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”

TQĐT - Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền huyện Na Hang quan tâm chỉ đạo và đạt được hiệu quả tích cực. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Năm 2017, toàn huyện có 379 tập thể, cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 36 mô hình của tập thể và 343 mô hình của cá nhân. Các mô hình đăng ký tham gia đều bám sát vào những lĩnh vực, mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thứ XXI đề ra như: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có thu nhập cao; thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”…

 Xã Sơn Phú (Na Hang) vận động nhân dân thôn Nà Cọn trồng chè Shan Tuyết
đạt hiệu quả kinh tế cao.

Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình kinh tế được duy trì và đạt hiệu quả cao. Các mô hình đều khai thác những tiềm năng thế mạnh của địa phương như nuôi cá lồng trên hồ thủy điện; nuôi lợn đen, nuôi trâu bò, trồng các loại cây ăn quả, rau đậu, chè Shan tuyết... Điển hình: Hộ anh Đỗ Văn Hà, thị trấn Na Hang với mô hình nuôi cá, ba ba và gia cầm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; mô hình nuôi cá lồng, trồng cam của hộ bà Chu Thị Biên, thị trấn Na Hang cho thu nhập trên 800 triệu đồng/năm; mô hình nuôi lợn đen cho thu nhập 250 triệu đồng/năm của hộ bà Bàn Thị Phương, thôn Bản Lục, xã Đà Vị; mô hình chè Shan tuyết của hộ gia đình ông Hoàng Văn Hào, thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long thu nhập trên 50 triệu đồng/năm… 

Từ các mô hình này đã thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trên địa bàn huyện. Nhiều cá nhân, hộ gia đình dám nghĩ, dám làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hiện nay các mô hình nuôi cá lồng đã được nhân rộng tới hầu hết các xã vùng lòng hồ với hàng trăm hộ tham gia. Tổng số lồng cá toàn huyện đạt gần 700 lồng, sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 500 tấn.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, mô hình “Dân vận khéo” được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Nông dân triển khai hiệu quả phát triển chăn nuôi kết hợp với xây dựng bể biogas. Hội Phụ nữ triển khai hiệu quả mô hình “5 không, 3 sạch”, duy trì tốt mô hình “Hũ gạo tình thương”. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, các huyện đã vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình công cộng. Đến nay, huyện có 2 xã về đích nông thôn mới là Năng Khả và Côn Lôn.

Thành công từ các mô hình “Dân vận khéo” góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua đó giúp nhân dân dần xóa bỏ hủ tục, thực hiện ngày càng tốt hơn nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên. 

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục